Home Thiết kế nội thất Thiết kế nhà thuốc

Thiết kế nhà thuốc

Thiết kế nhà thuốc của chị Thảo ở quận Bình Thạnh – TPHCM

Thuốc được coi là một mặt hàng thiết yếu trong đời sống, danh sách các hàng hóa lên đến hàng chục nghìn....

Thiết kế nhà thuốc Bảo Tâm 1 ở quận Tân Bình – TPHCM

Thuốc được coi là 1 loại hàng hóa thiết yếu trong đời sống, danh sách những loại thuốc lên tới hàng chục...

Thi công nhà thuốc đạt tiêu chuẩn của chị Ngọc tại quận 3 – TPHCM

Dược phẩm được coi là một mặt hàng cần thiết trong đời sống, danh sách những mặt hàng lên đến hàng chục...

Thiết kế thi công nhà thuốc cao cấp tại quận 7 – TPHCM

Dược phẩm được xem là 1 mặt hàng cần thiết trong đời sống ngày nay, danh mục các hàng hóa lên đến...

Thiết kế nhà thuốc Pharmacity đẹp ở quận 12 – TPHCM

Dược phẩm được coi là một loại hàng hóa thiết yếu trong đời sống ngày nay, danh sách các hàng hóa lên...

Thiết kế nhà thuốc GTue Pharma ở quận 1 – TPHCM

Dược phẩm được xem là một sản phẩm quan trọng trong cuộc sống, danh mục những loại thuốc lên đến hàng chục...

Thiết kế nhà thuốc đạt tiêu chuẩn của chị Hồng tại quận Bình Thạnh -TPHCM

Thuốc chữa bệnh được xem là một mặt hàng cần thiết trong đời sống ngày nay, danh mục những loại thuốc lên...

Thi công nhà thuốc Omi Pharma tại quận 9 – TPHCM

Thuốc chữa bệnh được xem là 1 sản phẩm thiết yếu trong đời sống ngày nay, danh mục các hàng hóa lên...

TÍNH MẬT ĐỘ VÀ CHIỀU CAO TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH

Theo quy chế quản lý kiến trúc TP HCM số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
 

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Thông tin cá nhân


Tính giá xây nhà


Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT