Home Thiết kế shop Thiết kế shop mỹ phẩm

Thiết kế shop mỹ phẩm

Thiết kế cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc siêu lung linh ở quận 1 – TPHCM

Dự án thiết kế cửa hàng mỹ phẩm Hàn Quốc siêu lung linh ở quận 1 - TPHCM. Là 1 hệ thống...

Thiết kế cửa hàng mỹ phẩm Etude House ở quận 3 – TPHCM

Dự án thiết kế cửa hàng mỹ phẩm Etude House ở quận 3 - TPHCM. Là một cửa hàng chuyên về sỉ...

Thiết kế shop mỹ phẩm cho chị Quyên ở quận 9 – TPHCM

Công trình thiết kế shop mỹ phẩm cho chị Quyên ở quận 9 - TPHCM - là một hệ thống cửa hàng...

Thiết kế cửa hàng mỹ phẩm It’s Skin nữ tính ở quận 3 – TPHCM

Công trình thiết kế cửa hàng mỹ phẩm It's Skin nữ tính ở quận 3 - TPHCM - là một hệ thống...

Thiết kế cửa hàng mỹ phẩm Innisfree đẹp ở quận 1 – TPHCM

Dự án thiết kế cửa hàng mỹ phẩm Innisfree đẹp ở quận 1 - TPHCM - là 1 hệ thống cửa hàng...

Thi công shop mỹ phẩm Etude House đẹp ở quận 3 – TPHCM

Dự án thiết kế và thi công shop mỹ phẩm Etude House đẹp ở quận 3 - là 1 hệ thống cửa...

Thiết kế shop mỹ phẩm Scentence ở quận 5 – TPHCM

Công trình thiết kế shop mỹ phẩm Scentence ở quận 5 - TPHCM. Là 1 cửa hàng chuyên về sỉ lẻ mỹ...

Thiết kế cửa hàng mỹ phẩm nữ tính cho chị Linh ở quận 8 – TPHCM

Công trình thiết kế cửa hàng mỹ phẩm nữ tính cho chị Linh ở quận 8 - TPHCM. Là 1 cửa hàng...

Thiết kế cửa hàng mỹ phẩm Lyona ở quận 2 – TPHCM

Dự án thiết kế cửa hàng mỹ phẩm Lyona ở quận 2 - TPHCM. Là 1 hệ thống chuyên sỉ lẻ mỹ...

Thi công shop mỹ phẩm Hàn Quốc Shynh House ở quận 3 – TPHCM

Dự án thiết kế shop mỹ phẩm Hàn Quốc Shynh House ở quận 3. Là 1 hệ thống chuyên sỉ lẻ mỹ...

Thiết kế shop mỹ phẩm xanh Organic ở quận 5 – TPHCM

Công trình thiết kế shop mỹ phẩm xanh Organic ở quận 5. Là 1 hệ thống chuyên về sỉ lẻ mỹ phẩm...

Thiết kế shop mỹ phẩm Isei xinh đẹp ở Thủ Đức – TPHCM

Công trình thiết kế shop mỹ phẩm Isei xinh đẹp ở Thủ Đức. Là một cửa hàng chuyên sỉ và lẻ mỹ...

TÍNH MẬT ĐỘ VÀ CHIỀU CAO TỐI ĐA CỦA CÔNG TRÌNH

Theo quy chế quản lý kiến trúc TP HCM số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021
 

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Tính Mật Độ Xây Dựng


Tính Chiều Cao & Số Tầng Tối Đa

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Số tầng tối đa là 6 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Số tầng tối đa là 5 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Số tầng tối đa là 4 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

Số tầng tối đa là 3 tầng

Thông tin cá nhân


Tính giá xây nhà


Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 27m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 23,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 19m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 13,6m

Chiều cao tối đa tại đỉnh mái là 11,6m

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT